Chính Sách Giá

Các gói dịch vụ đăng tin

Gói cơ bản (basic): không hình ảnh, độ dài 300 kí tự

Gói chuẩn (standard): có hình ảnh, độ dài 600 kí tự

Gói chất lượng (Quality service): có hình ảnh, độ dài 1000 kí tự.

Gói dịch vụ tư vấn thêm (Quality Plus): có hình ảnh, độ dài 1000 kí tự.

Tin dịch tiếng Anh: tính thêm phí

Bảng giá

Gói dịch vụ

Giá

Gói cơ bản (basic)

20.000 đồng/tháng

Gói chuẩn (standard)

50.000 đồng/tháng

Gói chất lượng (quality service)

100.000 đồng/tháng

Gói dịch vụ tư vấn thêm (quality plus)

 

  • Dịch tiếng Anh

20.000 – 50.000 – 100.000 đồng/

lần dịch

  • Xác nhận địa chỉ

500.000 đồng/địa chỉ

  • Tư vấn mức giá hợp lí

1.500.000 – 2.500.000 đồng/lần

  • Viết chiến lược, kế hoạch kinh doanh

2.500.000 – 3.500.000 đồng/lần

  • Tư vấn môi giới hợp đồng

Phí cơ bản 1.000.000 đồng/

Hoa hồng dịch vụ thành công 5% hợp đồng

  • Dịch vụ hợp pháp khác

Tùy theo yêu cầu dịch vụ

 

Hiện nay công ty đang ở giai đoạn đầu mới thành lập nên chúng tôi có các chương trình ưu đãi với các gói khuyến mãi như sau. Vui lòng liên hệ 0914.943.936 hoặc email dichvukhachhang-cs@bybiz.com.vn để được hướng dẫn chi tiết và hưởng chương trình ưu đãi. 

 

 

 

login_right

dang_nhap

» quen_mat_khau

» dang_ky_right

tim_kiem

tim_kiem