Bybiz - Bệ phóng cho những giá trị cốt lõi

Các loại tin bạn có thể đăng tải

Ngoài ra từ 9/9/2018 Bybiz tổ chức thực hiện mục tin trách nhiệm xã hội (CSR) theo quí, và dịch vụ này là miễn phí cho các khách hàng đăng tin. Khách hàng từ các tổ chức từ thiện, xã hội, khách hàng thấy các trường hợp cần đến lòng hảo tâm đều có thể gửi tin chúng tôi sẽ thực hiện miễn phí cho quí khách. Đây là một phần trong công tác xã hội của công ty. 

Quý khách hàng có nhu cầu đăng tin về hoạt động từ thiện hoặc các hoạt động thiện nguyện, tích cực và hợp pháp trong bảo vệ môi trường, an ninh xã hội, văn hóa công đồng... vui lòng gửi đến chúng tôi theo địa chỉ dichvukhachhang-cs@bybiz.com.vn

Đăng nhập

Đăng nhập

» Quên mật khẩu

» Đăng ký thành viên mới

Tìm kiếm

Tìm kiếm